VATTENSSÄKERHET 2019

Stephan Hammar - Föreläsare


Stephan Hammar

Stephan Hammar

Karlstad Kommun

Stephan Hammar är verksamhetschef på kultur- och fritidsförvaltningen med ansvar för bad- och sportfrågor. Ett tydligt fokus har på senare tid legat på den nya anläggningen Sundstabadet och att garantera en högkvalitativ, innovativ och trygg verksamhet där. Detta har gjorts bland annat genom att anläggningen (hösten 2018) blev landets andra att uppfylla kriterierna för att certifieras enligt Europastandarden för ett säkert bad.

I kommunkoncernen har Stephan varit med och genomfört rutin- och strukturarbetet som gjort att Karlstad under 2018 utsågs till En vattensäker kommun av Svenska Livräddningssällskapet. Han kommer att prata om hur kommunen under det arbetet upptäckt nya platser med förhöjd risk för drunkning (blind spots) och vilka insatser som gjordes för att förbättra säkerheten.

VATTENSÄKERHET 2019

ANMÄLAN

Anmäl dig till Vattensäkerhet 2019 nu!

Läs mer

FÖRELÄSARE

Vattensäkerhet 2019 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Vattensäkerhet 2019 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG

img/vs2019/slidelogos/ferno.png
img/vs2019/slidelogos/posedion.png
img/vs2019/slidelogos/processing.png
img/vs2019/slidelogos/shoresaftey_new.png
img/vs2019/slidelogos/skyskol.png
img/vs2019/slidelogos/jetfloat.png
img/vs2019/slidelogos/rescue.png

FÖRELÄSARE

Mikael Olausson

Svenska Livräddningssällskapet

Mikael Olausson är områdesansvarig Säkerhet & Livräddning hos Svenska Livräddningssällskapet. Mikael...

Läs mer om våra föreläsare här