VATTENSSÄKERHET 2019

Tomas Jons - Föreläsare


Tomas Jons

Tomas Jons

Falu kommun

Tomas Jons är fritidschef på Falu kommun, där man under tre år har drivit ett projekt för att öka trygghet och glädje i och vid vatten. Projektets syfte är att tillgängliggöra vatten för rekreation och hälsa för falubor. Det görs genom att etablera långsiktiga samverkansformer inom kommunens organisation och med ideella föreningar. Som en del i projektet har Falu kommun arbetat för att bli en Vattensäker kommun, vilket de blev 2018. Om detta, Vikten av att ha kompetens- och säkerhetsutbildningar i vattensäkerhet kommer Tomas att berätta mer om under konferensens första dag.

VATTENSÄKERHET 2019

ANMÄLAN

Anmäl dig till Vattensäkerhet 2019 nu!

Läs mer

FÖRELÄSARE

Vattensäkerhet 2019 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Vattensäkerhet 2019 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG

img/vs2019/slidelogos/jetfloat.png
img/vs2019/slidelogos/processing.png
img/vs2019/slidelogos/posedion.png
img/vs2019/slidelogos/shoresaftey_new.png
img/vs2019/slidelogos/rescue.png
img/vs2019/slidelogos/skyskol.png
img/vs2019/slidelogos/ferno.png

FÖRELÄSARE

Lisa Grinell

Svenska Livräddningssällskapet

Lisa Grinell är projektledare och utbildare inom Svenska Livräddningssällskapet. Lisa kommer under V...

Läs mer om våra föreläsare här