VATTENSSÄKERHET 2019

Medverkande företag - Shore Safety


Shore Safety

Shore Safety


Shore Safety har arbetat med säkerhet vid vatten sedan 1972. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför livräddningsutrustning och kringtjänster till kunder i framförallt Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vi har kontor och tillverkning i Göteborg, och använder oss av svenska underleverantörer.

Leveranserna går till kommersiella hamnar, båtklubbar, gästhamnar, kommuner och andra anläggningsägare vid vatten, samt till byggföretag och entreprenad­firmor.
Våra produkter tillverkas i Sverige och håller hög kvalitet och funktionalitet. Vi säljer även reservdelar, med samma höga kvalitet, till alla våra produkter.

Shore Safety’s livräddningsutrustning uppfyller kraven från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

Plats:

Webbplats: Shore Safety

VATTENSÄKERHET 2019

ANMÄLAN

Anmäl dig till Vattensäkerhet 2019 nu!

Läs mer

FÖRELÄSARE

Vattensäkerhet 2019 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Vattensäkerhet 2019 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG

img/vs2019/slidelogos/shoresaftey_new.png
img/vs2019/slidelogos/jetfloat.png
img/vs2019/slidelogos/rescue.png
img/vs2019/slidelogos/processing.png
img/vs2019/slidelogos/ferno.png
img/vs2019/slidelogos/posedion.png
img/vs2019/slidelogos/skyskol.png

FÖRELÄSARE

Stephan Hammar

Karlstad Kommun

Stephan Hammar är verksamhetschef på kultur- och fritidsförvaltningen med ansvar för bad- och sportf...

Läs mer om våra föreläsare här