VATTENSÄKERHET 2019

Föreläsare


Vattensäkerhet 2019 Föreläsare

Karin Brand

Svenska Livräddningssällskapet

Karin Brand är generalsekreterare på Svenska Livräddningssällskapet och medlem i arrangörs- och programgruppen...

Läs mer om Karin

Mikael Olausson

Svenska Livräddningssällskapet

Mikael Olausson är områdesansvarig Säkerhet & Livräddning hos Svenska Livräddningssällskapet. Mikael har många...

Läs mer om Mikael

Mille Örnmark

Svenska Badbranschen

Mille Örnmark är ordförande i Svenska Badbranschen, en medlemsorganisation som arbetar för att göra ett modern...

Läs mer om Mille

Lisa Grinell

Svenska Livräddningssällskapet

Lisa Grinell är projektledare och utbildare inom Svenska Livräddningssällskapet. Lisa kommer under Vattensäker...

Läs mer om Lisa

Andreas Claesson

Karolinska institutet

Andreas Claesson är forskare vid Karolinska institutet - hjärtstoppscentrum. Andreas kommer på Vattensäkerhets...

Läs mer om Andreas

Joakim Ekberg

MSB

Joakim Ekberg arbetar med olycksstatistik på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i Karlstad. Under 201...

Läs mer om Joakim

Stephan Hammar

Karlstad Kommun

Stephan Hammar är verksamhetschef på kultur- och fritidsförvaltningen med ansvar för bad- och sportfrågor. Ett...

Läs mer om Stephan

Ida Granlund

Malmö Stad

Ida Granlund, en av projektledarna för projektet avgiftsfri simskola för barn i förskoleklass under 2018, prat...

Läs mer om Ida

Elisabet Lindberg

Helsingborg Stad

Elisabet Lindberg jobbar inom Helsingborg Stad, en av städerna som som blivit certifierade som Vattensäker kom...

Läs mer om Elisabet

Jörgen Hallberg

Svenska Livräddningssällskapet

Jörgen Hallberg sitter i styrelsen för Svenska Livräddningssällskapet och är med i arrangörs- och programgrupp...

Läs mer om Jörgen

Ulf Johansson

Karlskrona Kommun

Ulf Johansson arbetar på Karlskrona Kommun där han han bl.a ansvarar för kommunens badplatser. Under snart två...

Läs mer om Ulf

Göran Bertilsson

Svenska Livräddningssällskapet

Göran Bertilsson är ordförande i Svenska Livräddningssällskapets säkerhetsråd och sitter med i konferensens pr...

Läs mer om Göran

Pontus Karlsson

Svenska Livräddningssällskapet

Pontus Karlsson är vice ordförande i Svenska livräddningssällskapet Skånes regionstyrelse, ledamot i Livräddni...

Läs mer om Pontus

Tomas Jons

Falu kommun

Tomas Jons är fritidschef på Falu kommun, där man under tre år har drivit ett projekt för att öka trygghet och...

Läs mer om Tomas

VATTENSÄKERHET 2019

ANMÄLAN

Anmäl dig till Vattensäkerhet 2019 nu!

Läs mer

FÖRELÄSARE

Vattensäkerhet 2019 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Vattensäkerhet 2019 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG

img/vs2019/slidelogos/shoresaftey_new.png
img/vs2019/slidelogos/rescue.png
img/vs2019/slidelogos/jetfloat.png
img/vs2019/slidelogos/processing.png
img/vs2019/slidelogos/ferno.png
img/vs2019/slidelogos/skyskol.png
img/vs2019/slidelogos/posedion.png

FÖRELÄSARE

Karin Brand

Svenska Livräddningssällskapet

Karin Brand är generalsekreterare på Svenska Livräddningssällskapet och medlem i arrangörs- och prog...

Läs mer om våra föreläsare här