Välkommen till Vattensäkerhet 2019
Helsingborg 27-28 mars

En nationell konferens om framtidens vattensäkerhetsarbete i Sverige!

VATTENSÄKERHET 2019 är en nationell konferens där Svenska Livräddningssällskapet tillsammans med övriga berörda myndigheter och företag sätter fokus på att aktualisera frågorna och få ner antalet drunkningstillbud i Sverige. Vi måste agera tillsammans för att få ansvariga myndigheter och organisationer att agera. Vi måste nu på allvar samverka för en nationell strategi. Arbetet med att befästa antalet omkomna personer under 100 på årsbasis är ett viktigt delmål i strävan mot Svenska Livräddningssällskapets Nollvision, ”Ingen ska behöva drunkna till följd av okunskap”. Under 2017 omkom 92 personer till följd av drunkning men i år går vi mot ett dystrare resultat, dödsantalet under årets första 9 månader var redan uppe i 120, med 3 månader kvar av året.

Konferensen 2017 blev en stor succé och lockade deltagare från kommun, räddningstjänst, sjukvård och badhus i hela landet.

Årets program kommer bl.a. att ta upp

  • Kommunens ansvar
  • Nationell handlingsplan
  • Senaste inom forskning och utveckling
  • Simkunnighet för alla
  • Skolans ansvar i arbetet kring vattensäkerhet
  • Vad krävs för en Vattensäker kommun?
  • Bevakade stränder

Svenska Livräddningssällskapet har sedan flera år arbetat med konceptet ”En Vattensäker Kommun”. Certifieringen vill skapa ett incitament för Sveriges kommuner att komma igång och väldigt konkret inspirera till ett systematiskt vattensäkerhetsarbete. Sverige är ett bad- och vattenland som består av ca 96000 sjöar och en kuststräcka på ca 2400km, ca 470 publika bad och ca 65000 privata pooler. Fantastiska platser för fritid och rekreation. Genom att leva upp till certifieringens sex kriterier menar vi att säkerheten ökar för landets befolkning i, vid och på vatten. Tack vare ett proaktivt förhållningssätt visar kommunen en ambition att ta frågan på allvar. Tillsammans mot Nollvisionen - Ett Sverige Fritt från Drunkning!