VÄLKOMMEN TILL VATTENSÄKERHET 2019
HELSINGBORG 27-28 MARS

En nationell konferens om framtidens vattensäkerhetsarbete i Sverige!


VATTENSÄKERHET 2019 är en nationell konferens där Svenska Livräddningssällskapet tillsammans med övriga berörda myndigheter och företag sätter fokus på att aktualisera frågorna och få ner antalet drunkningstillbud i Sverige.

Sverige är ett bad- och vattenland som består av ca 96.000 sjöar och en kuststräcka på ca 2400km, ca 470 publika bad och ca 65.000 privata pooler. Fantastiska platser för fritid och rekreation men samtidigt ställer det också höga krav på myndigheterna och kommunerna och deras förebyggande vattensäkerhetsarbete.

Drunkningsstatistiken går åt fel håll

Vi måste nu på allvar samverka för en nationell strategi. Arbetet med att få ner antalet omkomna personer under 100 per år är ett viktigt delmål i strävan mot Svenska Livräddningssällskapets Nollvision, ”Ingen ska behöva drunkna till följd av okunskap”. Under 2017 omkom 92 personer till följd av drunkning men i år går vi mot ett betydligt dystrare resultat, dödsantalet under årets första 11 månader är redan uppe i 128.

På Vattensäkerhet 2019 kommer vi bl.a att ta upp det senaste inom forskning och utveckling, Simkunnighet för alla, Skolans ansvar i arbetet kring vattensäkerhet och inträffade händelser. Programmet på Vattensäkerhet 2019 är indelat i tre programblock:

  • Nationell handlingsplan mot drunkningsolyckor
    Vi måste agera tillsammans för att få ansvariga myndigheter och organisationer att agera för att ta fram en nationell strategi.
  • Hur blir man En Vattensäker Kommun?
    Certifieringen av En Vattensäker Kommun är ett steg i rätt riktning för Sveriges kommuner att komma igång och arbeta med sitt systematiskt vattensäkerhetsarbete.
  • Kommunens ansvarsområde och kompetenskrav
    Vilka krav ställs på kommunerna och vilka riktlinjer skall man följa inom vattensäkerhet?
Välkommen till VATTENSÄKERHET 2019 i Helsingborg 27-28 mars
Tillsammans mot Nollvisionen - Ett Sverige Fritt från Drunkning!

Vattensäkerhet 2019 VATTENSÄKERHET 2019 - i Helsingborg 27-28 mars - VATTENSÄKERHET 2019

Vill ditt företag medverka i utställningen?

I anslutning till konferensen kommer det att anordnas en utställning där företag och leverantörer från branschen får tillfälle att presentera sin produkter och tjänster.

Utställningen är belägen i direkt anslutning till konferenslokalen och alla utställare är självklart välkomna att medverka i det ordinarie konferensprogrammet.

Alla utställare på Vattensäkerhet 2019 medverkar med företagets logotype på allt marknadsföringsmaterial.

img/vs2019/slidelogos/jetfloat.png
img/vs2019/slidelogos/processing.png
img/vs2019/slidelogos/ferno.png
img/vs2019/slidelogos/rescue.png
img/vs2019/slidelogos/shoresaftey_new.png
img/vs2019/slidelogos/posedion.png
img/vs2019/slidelogos/skyskol.png
Läs mer här